Cykeltoj outlet www.cykeltojsalg.com maillot cyclisme wielerkleding fietskleding maillot cycliste fahrradbekleidung outlet fahrradbekleidungoutlet.net

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně a svobodně uděluji společnosti SM RESEARCH, s.r.o., IČ: 607 15 863 se sídlem Tišnovská 89, Brno 613 00, kontaktní e-mail: info@smresearch.cz výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zpracování osobních údajů se týká jména, příjmení, adresy bydliště/ sídla, telefonního čísla a emailové adresy

Osobní údaje budou využité pro následující účely:

  • Zasílání emailů na základě iniciativy klienta a emaily s charakterem obchodního sdělení. 
  • Telefonní číslo pro řešení případných organizačních záležitostí s klientem

Příjemci osobních údajů: SM RESEARCH, s.r.o. nebude osobní údaje předávat žádným dalším správcům. Kategorie zpracovatelů je uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů, která jsou dostupná na www.smresearch.cz

Doba zpracovávání údajů: Tento souhlas uděluji na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů: Berte prosím na vědomí, že máte právo:

a)     na přístup k osobním údajům;

b)     na opravu osobních údajů;

c)     na výmaz osobních údajů;

d)     na omezení zpracování;

e)     vznést námitku proti zpracování;

f)       na přenositelnost údajů;

g)     na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;

h)     být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

i)       odvolat souhlas a to zasláním sdělení na adresu info@smresearch.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Bližší informace o výkonu práv jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na www.smresearch.cz . Osobní údaj zpracovávaný na základě tohoto souhlasu nebude při zpracování k uvedenému účelu předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.


 

 
  •